# Chi phí xây dựng sân bóng chuyền trong nhà và ngoài trời