#Chi phí làm sân cỏ nhân tạo 7 người tổng hết bao nhiêu tiền?